Månad: januari 2020

En integrationsmotor löser ditt företags integration av IT-system

En integrationsmotor gör så att dina olika IT-system arbetar med varandra effektivt. Det finns olika systemintegrationer. En vertikal integration innebär att man integrerar IT-system som olika steg i samma förlopp. Horisontell integration innebär att system med liknande uppgifter samordnas. Spagetti-integration betyder att alla system har direktkontakt med varandra. De olika varianterna av integrationer kan låta […]

Läs mer